بیمه تکمیلی

به اطلاع پرسنل محترم دانشگاه میرساند جهت رفاه حال همکاران محترم،دانشگاه اقدام به عقد قرارداد با بیمه تکمیلی تعاون نموده است،