دفتر معاونت

مسئول دفتر معاونت مالی و اداری : مهندس سیامک غلامحسین پور
شماره داخلی: 441
تلفکس: 04137273072
نشانی : ساختمان ریاست - طبقه اول - دفتر معاونت مالی و اداری