فروشگاه های طرف قرارداد امور رفاهی

فروشگاه های طرف قرارداد رفاهی
ردیف نام موسسه نوع فعالیت تعداد اقساط مدت قرارداد توضیحات
1 فروشگاه تای سیز مایحتاج روزانه 2 یکساله با یک ماه استراحت
2 فروشگاه سیتی استار مایحتاج روزانه 2 یکساله با یک ماه استراحت
3 فروشگاه ایران زمین لوازم خانگی 6 دوساله  
4 فروشگاه فرجی البسه 10 پنج ساله  
5 فروشگاه لباس زنانه عالمگیر لباس زنانه 2 الی 6 ماه یکساله از طریق معرفی نامه
6 فروشگاه استارلایت پوشاک بچگانه 2 الی 4 ماه یکساله از طریق معرفی نامه
7 فروشگاه ارمغان کت و شلوار 4 ماهه یکساله از طریق معرفی نامه
8 فروشگاه شرام کت و شلوار 4 ماهه یکساله از طریق معرفی نامه
9 فروشگاه مارکیانا پوشاک مردانه 3 الی 8 یکساله از طریق معرفی نامه
10 بانک تجارت وام     تعمیر مسکن، خودرو، خرید کالا
11 بانک شهر وام     هيئت علمی