تاریخ : دوشنبه 23 دي 1398
کد 3

اطلاعیه بیمه تکمیلی پرسنل محترم دانشگاه

عقد قرارداد بیمه تکمیلی

عقد قرارداد بیمه تکمیلی
به اطلاع پرسنل محترم دانشگاه میرساند جهت رفاه حال همکاران محترم،دانشگاه اقدام به عقد قرارداد با بیمه تکمیلی دانا نموده است،