تاریخ : يکشنبه 15 اسفند 1395
کد 2

اطلاعیه اداره رفاه

اطلاعیه اداره رفاه درمورد مهمانسرای دانشگاه مراغه

مهمانسرای دانشگاه مراغه
  مهمانسرای دانشگاه مراغه با شرایط ذیل آماده ارائه خدمات برای مهمانان گرامی  در طول سال  می باشد.
1-هزینه اسکان برای هرنفر 300000 ریال معادل سی هزار تومان  برای یک شب می باشد.
2- در صورتیکه متقاضی اسکان خانواده باشد ، هزینه هرشب  برای خانواده دو نفره 600000ریال  معادل شصت هزار تومان وبا لاتر 1000000ریال معادل یکصد  هزار تومان می باشد.
3- شماره حساب جهت واریز هزینه اسکان و رزرو مهمانسرا   546128695  بانک تجارت شعبه مرکزی مراغه بنام در آمد های اختصاصی دانشگاه مراغه.
4-  ارائه فیش واریزی هنگام تحویل مهمانسرا الزامی می باشد.
5- ارائه کارت شناسا یی معتبر دانشگاهی بهمراه رسید فیش واریزی هنگام اسکان ضروری میبا شد.
6-شماره تلفن رزرو مهمانسرا    37273068 -041 داخلی 203  و254 همه روزه تا ساعت 14 می باشد.
7- ضروری است  حداقل یک روز قبل نسبت رزرو مهمانسرا اقدام نمایند.
8- برای رزرو مهمانسرا تکمیل برگه رزرو مهمانسرا الزامی می باشد. (موجود در سایت دانشگاه مراغه)
9-اساتید مدعو با ارائه برنامه درسی در الویت قرار دارند.
 
 
                                                               با تشکر اداره رفاه دانشگاه مراغه

برگه رزرو مهمانسرا

برگه مخصوص مهمانسرا