تاریخ : يکشنبه 7 دي 1393
کد 1

بیمه تکمیلی

جدول تعهدات بیمه تکمیلی
به استحضار کلیه پرسنل دانشگاه میرساند پنجاه درصد حق بیمه تکمیلی توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد. همکارانی که قصد ثبت نام دارند، جدول تعهدات بیمه تکمیلی را امضا و به اداره رفاه تحویل نمایند. همچنین نظرات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات شما(ذیل متن) ارائه نمائید./
دانلود فایل متنی