تاریخ : شنبه 19 تير 1400
کد 10

اطلاعیه مربوط به سامانه پیام کوتاه امور رفاهی

اطلاعیه مربوط به سامانه پیام کوتاه امور رفاهی

اطلاعیه مربوط به سامانه پیام کوتاه امور رفاهی
به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند در راستای کیفی سازی بیمه تکمیلی، همکاران محترم می توانند انتقاد یا پیشنهادات خود را به شماره 50001000375771 که متعلق به معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد، انعکاس نمایند.